Řešení pro udržitelný rozvoj

Naše filozofie

Jsme specializovaná konzultační společnost tvořená týmem lidí, jež tato práce baví a které zajímají nové trendy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Rádi se díváme do budoucna a naše práce nám to umožňuje.

více v našem profilu

Mohlo by vás zajímat:

Krátké video o všem, co jste chtěli vědět o SEA, ale báli jste se zeptat:

Odkaz na video zde


knihaNakladatelství Routledge právě vydalo naši publikaci 'European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment: Recent progress and future prospects', do níž přispěli přední světoví odborníci na problematiku SEA a zástupci Evropské komise a Evropské hospodářské komise OSN. Tuto knihu můžete v případě zájmu zakoupit na Amazon.com:

>> http://www.amazon.com/International-Experiences-Strategic-Environmental-Assessment/dp/041565677X

 

 


Jako součást projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni jsme vytvořili koncept soutěže „Adaptační opatření roku“ s cílem podpořit rozvoj a využívání vhodných adaptačních opatření v České republice a v roce 2016 organizujeme jeho první ročník - více na www.regio-adaptace.cz.

Připravili jsme vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže. Více na webu http://zpravy.e15.cz. Vítězné projekty byly vyhlášeny a oceněny na námi pořádané konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech, která se konala 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně. Předání diplomů se zúčastnil i ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec.

IMG_9758IMG_9724 IMG_9804

 

 

 

 

 

 

 

K této příležitosti jsme vydali publikaci 'Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015'.    Ke stažení zde: www.integracons.com/dokumenty.

 

 


Naše aktivity na Slovensku jsou zaměřeny především na oblast změn klimatu a posuzování vlivů na životní prostředí. Pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR jsme v roce 2015 připravili metodiku pro hodnocení klimatických rizik a zpracovali návrh možných systémových změn procesu EIA. Aktuálně probíhají finální fáze procesů SEA pro Územní generel dopravy hlavního města Bratislavy a Strategie rozvoje dopravy a dopravných staveb města Košice.


Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice: V současné době jsme dokončili, ve spolupráci s Regionálním centrem EIA a externími odborníky, vyhodnocení vlivů 12 koncepcí v oblasti kvality ovzduší na životní prostředí a lidské zdraví. Předmětem posuzování jsou Programy zlepšování kvality ovzduší , které jsou připravované pro jednotlivé územní oblasti (7 zón a 3 aglomerace), Národní program snižování emisí a Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice.